TSP Anti-Aging Center

บริการของเรา

ค้นหาสาระความรู้ที่เกี่ยวเนื่องกับโปรแกรมของเราได้ทางด้านล่าง

TSP ANTI-AGING CENTER

เป็นศูนย์เวชศาสตร์ชะลอวัย เปิดให้บริการด้านการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม เน้นการรักษาที่ต้นเหตุ โดยมีทีมแพทย์และผู้เชี่ยวชาญช่วยออกแบบโปรแกรมการฟื้นฟู ดูแล และป้องกันความเสี่ยงของการเกิดโรคในอนาคตเฉพาะบุคคลอย่างตรงจุด

โปรแกรมตรวจสุขภาพ แบบพิเศษเพื่อดูแนวโน้มความเสี่ยงในการเกิดโรคในอนาคต เป็นการตรวจเชิงเฝ้าระวังก่อนที่จะเกิดโรค

การให้สารอาหารและวิตามินทางหลอดเลือดดำผ่านสายน้ำเกลือด้วยสูตรพิเศษท้ังหมด 8 สูตรไว้คอยบริการตามความต้องการและปัญหาเฉพาะบุคคล

ฟื้นฟูภาวะเสื่อมสมรรถภาพทางเพศชาย ด้วยเทคโนโลยี Shock Wave Therapy รักษาอาการที่ต้นเหตุ ปลอดภัย และไม่ต้องผ่าตัด

ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมชาย X-10 เพื่อการฟื้นฟูสุขภาพทางเพศ เหมาะสำหรับผู้มีปัญหาเพียงเล็กน้อยไปจนถึงผู้ที่มีโรคประจำตัว

ยกกระชับจุดซ่อนเร้น ด้วยนวัตกรรม Proionic System® ล่าสุดที่ใช้เครื่อง INDIBA (RF) ไม่ต้องผ่าตัดและเห็นความเปลี่ยนแปลงในคร้ังแรก

บอกลาอาการปวดออฟฟิศซินโดรม ที่มาจากอิริยาบถที่ไม่ถูกต้องตามหลักสรีรศาสตร์ด้วย INDIBA® Deep Care

Scroll to Top