TSP Anti-Aging Center

ทำความเข้าใจกับภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศ (ED)

อีดีคืออะไร?

การแข็งตัวของอวัยวะเพศเป็นผลมาจากการไหลเวียนของเลือดที่เพิ่มขึ้นเมื่อถูกกระตุ้น ซึ่งภาวะเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ (Erectile Dysfunction; ED) คือภาวะที่อวัยวะเพศไม่สามารถแข็งตัวได้เพียงพอสำหรับกิจกรรมทางเพศเนื่องจากมีเลือดไปเลี่ยงอวัยวะเพศไม่เพียงพอ ซึ่งอาการนี้อาจเกิดขึ้นได้ทั้งกับผู้ชายทุกวัย

ปัญหา ‘นกเขาไม่ขัน’ ไม่ได้ส่งผลแต่เพียงเรื่องเกี่ยวข้องกิจกรรมทางเพศเท่านั้น แต่อาจเป็นอาการที่บ่งชี้ถึงปัญหาสุขภาพอื่นๆ เช่น ความเสื่อมของหัวใจและหลอดเลือด ภาวะพร่องฮอร์โมนเพศชายหรือหรือ อาจเกิดจากความปัญหาทางด้านจิตใจ เช่น ภาวะวิตกกังวล ความเครียด เป็นต้น

โดยทั่วไปปัญหา ED มักพบในผู้ชายสูงอายุมากกว่าแต่ผลวิจัยจากหลายแห่งพบว่าในปัจจุบันผู้ชายที่อายุน้อยกำลังประสบปัญหานี้เพิ่มขึ้น โดย 1 ใน 4 ของผู้ชายที่มีปัญหา ED มีอายุต่ำกว่า 40 ปี

อาการอีดี (ED) ของคุณอยู่ในระดับไหน?​

ED ระดับรุนแรง​

อวัยวะเพศไม่สามารถแข็งตัวได้เลย มีเพศสัมพันธ์แบบสอดใส่ไม่ได้​

ED ระดับปานกลาง​​

อวัยวะเพศสามารถแข็งตัวได้ แต่ไม่แข็งพอสำหรับการมีเพศสัมพันธ์​

ED ระดับเล็กน้อย​

อวัยวะเพศแข็งพอสำหรับการมีเพศสัมพันธ์ แต่ไม่แข็งตัวเต็มที่

ไม่มีอาการ ED

อวัยวะเพศสามารถแข็งตัวได้เต็มที่ทุกครั้งที่ต้องการทำกิจกรรมทางเพศ

Scroll to Top